แจ้งเปลี่ยนที่อยู่สถานประกอบการ New office address

*English version below

เรียน คุณลูกค้าที่เคารพ

บริษัท โค๊ด ออเร้นจ์ จำกัด
ขอประกาศแจ้งย้ายสถานประกอบการ ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2563 นี้เป็นต้นไป โดยสถานที่ทำการแห่งใหม่ตั้งอยู่ที่

บริษัท โค๊ด ออเร้นจ์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
เลขที่ 732 ซ.ลาดพร้าว 101/1 แยก 19 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ใหม่ตามเอกสารแนบ

ด้วยความเคารพอย่างสูง,

ภคมน ไชยวรรณ
หมายเลขโทรศัพท์ : 061-123-3390


Dear customer,

We changed our office location:

Code Orange Ltd.
732 Soi Ladprao 101/1 Yaek 19
Klongchan, Bangkapi
Bangkok 10240 Thailand

Please see the letter below for the details.

Thank you,

Phakamon Chaiwan
Administrator

Photo by Mick Haupt, Unsplash.

Standing on Our Own Two Feet – Let’s Encrypt

By Rutger | November 13, 2020

Let’s Encrypt announced its partnership with IdenTrust will come to an end by September 1, 2021. Except for its own root certificate, Let’s Encrypt has been using a cross-signed certificate from IdenTrust. The decision to part ways is dubbed as the company is standing on its own two feet. Five years ago, when Let’s Encrypt…

Sharing Meals with Students in Roi Et, Thailand

By Rutger | October 26, 2020

“If you make the world better for kids, you make the world better for everyone”. We have faced a lot of hurdles this year, and I know everyone can’t wait to put this year behind us and start anew.

Why using special DNS Servers is beneficial?

By Rutger | October 14, 2020

With the internet becoming an integral part of every business today, it has also increasingly become important that DNS servers remain stable, secure, and resilient against DNS attacks. By default, you’re most likely using your Internet Server Provider (ISP) DNS servers. DNS queries through ISP’s are vulnerable to attacks as it does not always use…

Make WordPress Websites Much Faster In 5 Steps

By Rutger | September 25, 2020

What can you do to make your WordPress website faster? A fast loading website provides an improved user experience and higher rankings in Google and that is good for your website/business.   1. Install a caching plugin What is it? Caching ensures that your page does not have to be “made” continuously. Making it costs…

New Let’s Encrypt SSL Certificates – Free SSL But Beware

By Rutger | September 18, 2020

We offer Let’s Encrypt SSL certificates for a few years now so that together we make the internet more secure. By removing the barrier that SSL certificates cost money, and by easily installing them by pressing a button in the control panel, there is virtually no reason not to use SSL anymore. It is good to…

Keep Your WordPress Site Safe in 6 Steps

By Rutger | September 11, 2020

This is a short but powerful guide on how to keep your WordPress website safe, and protected against hackers and other scum.  Roadmap Step 1: Make sure you have a good backup plan.Ask yourself this question. If your site is now suddenly deleted, can you restore a backup from 1 day back and also from 1…

Activate A Better Spam Filter For Free

By Rutger | September 4, 2020

The new spam filter that we introduced in 2017 works very well. Because of the positive feedback, we have decided to offer this permanently on all our packages without extra costs! You can drastically reduce spam with one click: Via the new account center on my.codeorange.co.th/login you will find an “Advanced Settings” tab under Email settings where you…

Search Engine Tip: Prevent Duplicate Content By Removing Wildcard Subdomain From DNS

By Rutger | August 28, 2020

If you have a website, it is important to only publish it in one place. The underlying reason is that Google and other search engines do not like it if they find the same information in multiple places (so-called duplicate content). How is that possible if you do not intentionally copy pages to other places? One…

Set Default Homepage

By Rutger | August 21, 2020

Three years ago, we added a function to the Control Panel, called “Standard Homepage”, and we think it deserves a bit more attention. With this function, you determine where your website ‘lives’ as it were and it is very positive for SEO and conversion. This is because your website is accessible by default in several ways: http://www.exampledomain.nl (most used)…

WordPress Downgrade Plugin

By Rutger | August 14, 2020

If for some reason you run into an issue when you upgraded WordPress, you can simply restore the backup that you made (you made one, right?) If the issue is with WordPress core, and for example your theme does not (yet) support the new WordPress version, then it’s good to know there’s a downgrade plugin…