แจ้งเปลี่ยนที่อยู่สถานประกอบการ New office address

*English version below

เรียน คุณลูกค้าที่เคารพ

บริษัท โค๊ด ออเร้นจ์ จำกัด
ขอประกาศแจ้งย้ายสถานประกอบการ ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2563 นี้เป็นต้นไป โดยสถานที่ทำการแห่งใหม่ตั้งอยู่ที่

บริษัท โค๊ด ออเร้นจ์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
เลขที่ 732 ซ.ลาดพร้าว 101/1 แยก 19 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ใหม่ตามเอกสารแนบ

ด้วยความเคารพอย่างสูง,

ภคมน ไชยวรรณ
หมายเลขโทรศัพท์ : 061-123-3390


Dear customer,

We changed our office location:

Code Orange Ltd.
732 Soi Ladprao 101/1 Yaek 19
Klongchan, Bangkapi
Bangkok 10240 Thailand

Please see the letter below for the details.

Thank you,

Phakamon Chaiwan
Administrator

Photo by Mick Haupt, Unsplash.

Cookie Script

By Rutger | October 6, 2021

TL;DR we found the best Cookie compliance script. Cookie script makes it easier to comply with the European AVG/GDPR law, which has been in force since May 25, 2018. What is the GDPR? The GDPR is a European privacy regulation. It ensures the careful processing of personal data by businesses and organisations. For instance, you…

Access control per account

By Rutger | October 5, 2021

For many years our resellers can control their customers’ access to specific functionality of the control panel. But it was on or off. No granular control. Let’s say that DNS management is hard to understand for your customers, then you usually switch this off. Same goes for ordering. Perhaps some of your customers order a…

How to Optimize Site Performance for Core Web Vitals

By Rutger | June 8, 2021

There are many factors that affect website rankings, one of which is, site performance. How does your site perform in terms of speed and accessibility? Just this month  Google established a new user experience metric called Core Web Vitals. Core Web Vitals aims to put the most optimized website in terms of performance on top of…

Firefox’s new Site Isolation Security Architecture

By Rutger | May 28, 2021

Online there are plenty of untrustworthy websites that could overpass the initial security in your primary browser. Which is why Firefox developed a new Site Isolation Security. With the main purpose of preventing malicious websites from accessing or stealing information from your accounts on other websites.  The process of site Isolation security is separating web…

WordPress Proposes Blocking Google’s FLoC

By Rutger | April 25, 2021

In the recent announcement from WordPress, they state that they are treating Google’s new FLoC tracking technology as a security concern and may block it by default on WordPress sites. Google’s Federated Learning of Cohorts (FLoC) received a lot of criticism concerning privacy. “FLoC is meant to be a new way to make your browser…

Am I FLoCed? A New Site to Test Google’s Invasive Experiment

By Rutger | April 5, 2021

 Am I FLoCed is one of an effort to uncover the invasive practices of the adtech industry—Google included. It is a new site where you can check if you are being subjected to the latest advertising experiment, FLoC. What is FloC? Federated Learning of Cohorts or FLoC is Google’s new advertising technology intended to replace…

DuckDuckGo Browser and Extension

By Rutger | February 25, 2021

DuckDuckGo describes itself as “the search engine that doesn’t track you.” Although DDG is better known for its privacy-focused search engine, the company has expanded into making its own Privacy Browser app for Android and IOS. The DDG Privacy Browser has the speed you need, the browsing features you expect (like tabs & bookmarks), and…

The Search Engine That Doesn’t Track You

By Rutger | February 11, 2021

THERE’S A NEW battleground in the browser wars: user privacy. Just recently, we published an article about Brave browser and how effective its tracker blocking technologies. So here’s another talk of the town privacy-focused search engine that will help you enjoy the internet without having to worry about leaving a digital footprint.  What is DuckDuckGo?…

Mozilla Firefox 85.00 is Here!

By Rutger | January 30, 2021

The popular open-source web browser Mozilla Firefox finally released version 85.00. With significant updates including the much-awaited major privacy enhancement called network partitioning. Check out the major improvements and what’s been added and changed for the latest Firefox 85.00. What’s new? The Adobe’s popular software Flash Player is no longer supported by Firefox 85. “There is…

Update: Let’s Encrypt Extends Support for Android 7 or Older Devices for Three Years

By Rutger | January 13, 2021

Back in November, Let’s Encrypt an open certificate authority announced an end to its partnership with Identrust and to “Standing on Our Own Two Feet – Let’s Encrypt”. The supposed part ways will cause compatibility issues with Android 7.1.1 or older to not be able to access HTTPS websites.  In its new announcement, Let’s Encrypt has…