นโยบายการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะปกป้องและรักษาข้อมูลส่วนตัวของท่าน เราอาจจะมีการเก็บข้อมูลเฉพาะตอนที่ท่านเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา โดยเราได้รับข้อมูลเช่น IP Address, cookie รวมถึงเว็บไซต์ที่ท่านเข้าเยี่ยมชมจากเซิฟเวอร์ของท่านในแบบอัตโนมัติ แต่อย่างไรก็ตาม เราจะไม่ละเมิดข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าหรือส่งต่อให้บุคคลที่สาม